PLASTIK.

ПЛАСТМАСИ 13 PLASTY 284 KUNSTSTOFFE 9122 ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 11 PLASTICS 262 PLASTICO 149 PLASTMASSID 1 MUOVI 60 MATIÈRES PLASTIQUES 166 PLASTIČNE MASE 12 MŰANYAGOK 21 PLASTICA 318 PLASTIKAI 14 PLASTMASAS 17 PLASTIEKEN 9 TWORZYWA SZTUCZNE 330 PLASTICO 23 MATERIALE PLASTICE 165 PLASTY 135 PLASTIKE 64 PLASTER 18

Varen foreligger som en genopladeligt lithium-oin…

Varen foreligger som en genopladeligt lithium-oin batteri. Batteriet er udformet således, at det passer ind i XX systemer.

Produktet har til funktion at virke som strømkilde til nogle af XX´s elektroniske systemer. Varen består af et beskyttende kabinet i hårdt plast, som er udformet som en XX-klods.

Inden i kabinettet er der et genopladeligt lithium-oin batteri og et printkort. Varen er en litium-ion akkumulator, der har en polyerelektrolyt, dvs. at elektrolytten ikke er flydende med et polymer/plast.

Akkumulatorens opladning og afladning styres af et printkort, som har til formål at beskytte det elektriske kredsløb.

Printkortet skal forhindre en overopladning af batteriet. Printkortet indeholder flere elektroniske komponenter herunder kondensatorer, modstande, IC, stik og en diode.

Varen måler 6,3 x 4,7 x 1,9 cm i største dimension. Der er påsat en etiket i den ene side, med cifrene 45302.

Varen er mærket med artikelnummer PD10019106 og ”LITHIUM ION POLYMER og rechargeable 3,7 V/900 mAh” på undersiden.

Desuden findes et specielt strømstik på undersiden, formentlig anvendes stikket til kontakt af batteri til den vare, den skal levere strøm til.

I en af siderne befinder der sig et strømstik og en LED. Ovenover LEDen er der tegnet et batteri, som er halv-fyldt, og stikket er mærket med ”10V DC”.

Varekode:
Varekode.
Ikrafttrædelsesdato:
.

Udstedelseslandets stikord: AKKUMULATORER POLYMERER PLASTIK KABINETTER

Varen foreligger som et genopladeligt lithium-oin…

Varen foreligger som et genopladeligt lithium-oin batteri. Batteriet er udformet så-ledes, at det passer ind i XX systemer.

Produktet har til funktion at virke som strømkilde til nogle af XX´s elektroniske systemer Varen består af et beskyttende kabinet i hårdt plast, som er udformet som en Lego-klods.

Inden i kabinettet er der et genopladeligt lithium-oin batteri og et printkort. Varen positive elektrode består af lithium transition metal oxid.

Varen er en lithium-oin akkumulator med en flydende elektrolyt. Akkumulatorens opladning og aflad-ning styres af et printkort, som har til formål at beskytte det elektroniske kredsløb.

Printkortet forhindrer en overopladning af batteriet. Printkortet indeholder flere elektroniske komponenter herunder kondensatorer, modstande, IC, stik og dioder.

Varen måler 8,85 x 6,40 x 2,27 cm i største dimension. Der er påsat en etiket i den ene side, med cifrene 45501.

Varen er mærket med artikelnummer 95656 og ”LITHIUM ION rechargeable 7,4 V/2200 mAh” på undersiden.

Varekode:
Varekode.
Ikrafttrædelsesdato:
.

Udstedelseslandets stikord: PLASTIK AKKUMULATORER GENOPLADELIG, BATTERIER LITHIUM

Varen er en ultralyds sensor i et plast hus…

Varen er en ultralyds sensor i et plast hus (skal) som fra bagsiden er firkantet men har to højtalere foran der giver den en oval form (øjne).

I højtalerne sidder der et synligt metalnet. På bagsiden af varen er der monteret en RJ45 hunstik, så varen kan tilslutte og dataoverføre med en styreenhed.

På den side der bliver defineret som toppen sidder der en holder, hvis funktion er at varen kan sammenbygges med en-heder i en robot.

Fysisk forskel på de to ultralyds sensor der tariferes er størrelsen på metalnettet inden i følerne.

Varen er oplyst til, at være en ultralydssensor. Sensoren sender lyd ud og kan iden-tificere, forhindringer ved hjælp af det ekko der kommer tilbage.

Varen sammensæt-tes med en styreenhed som modtager signaler fra sensoren, som er en del at opbyg-ningen af robotten.

Varen er et integreret kredsløb i et plasthus med to ultralydssensor (højtalere), med metalgitter foran.

Varekode:
Varekode.
Ikrafttrædelsesdato:
.

Udstedelseslandets stikord: PLASTIK MÅLEINSTRUMENTER

Varen er en farvesensor og lysdiode enhed…

plastik; elektrisk; følere; dioder; integrerede kredsløbplastik; elektrisk; følere; dioder; integrerede kredsløb

Varen er en farvesensor og lysdiode enhed til en robot. Robotten er et byggesæt. Over sensorøjet, sidder lysdioden.

Sensorerne er monteret i et hus af plast, som gør det muligt at påmontere enheden på andre elementer.

Sensorerne er monteret på en printplade med monolitiske aktive (integreret elektronisk kredsløb) og passive ele-menter (kondensatorer mm.).

Bag på plasthuset er der en tilslutningsindgang (RJ45 hun-stik) som bruges til at forbinde varen med en styreenhed.

Varen kan skelne mellem otte farver og fungerer desuden som lyssensor ved at regi-strere lysmængder.

Varen sættes sammen med en styreenhed som modtager signaler fra sensoren, som anvendes til opbygning og styring af robotter.

Varekode:
Varekode.
Ikrafttrædelsesdato:
.

Udstedelseslandets stikord: PLASTIK ELEKTRISK FØLERE DIODER INTEGREREDE KREDSLØB