TILBEREDTE VARER AF KØD, FISK, KREBSDYR, BLØDDYR ELLER ANDRE HVIRVELLØSE VANDDYR.

  • 1601000000 80 (4/0) : Pølser og lignende varer af kød, slagtebiprodukter eller blod; tilberedte fødevarer på basis heraf
  • 1602000000 80 (12/0) : Andre varer af kød, slagtebiprodukter eller blod, tilberedte eller konserverede
  • 1603000000 80 (2/0) : Ekstrakter og saft af kød, fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr
  • 1604000000 80 (14/0) : Fisk, tilberedt eller konserveret; kaviar og kaviarerstatning tilberedt af fiskerogn
  • 1605000000 80 (21/0) : Krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, tilberedt eller konserveret