VARER AF JERN OG STÅL.

 • 7301000000 80 (2/0) : Spunsvægjern af jern og stål, også med borede eller lokkede huller eller sammensatte; svejsede profiler, af jern og stål
 • 7302000000 80 (4/0) : Følgende materiel af jern og stål, til jernbaner og sporveje: skinner, kontraskinner og tandhjulsskinner, tunger, krydsninger, trækstænger og andet materiel til sporskifter, sveller, skinnelasker, skinnestole, kiler til skinnestole, underlagsplader, klemplader, langplader, sporstænger og andet specielt materiel til samling eller befæstelse af skinner
 • 7303000000 80 (2/0) : Rør og hule profiler, af støbejern
 • 7304000000 80 (18/0) : Rør og hule profiler, sømløse, af jern (bortset fra støbejern) og stål
 • 7305000000 80 (9/0) : Andre rør (fx svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede), med cirkulært tværsnit, med udvendig diameter på over 406,4 mm, af jern og stål
 • 7306000000 80 (13/0) : Andre rør og hule profiler (fx svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede eller kun med sammensluttede kanter), af jern og stål
 • 7307000000 80 (13/0) : Rørfittings af jern og stål (fx samleled, rørknæ, muffer)
 • 7308000000 80 (5/0) : Konstruktioner (undtagen præfabrikerede bygninger henhørende under pos. 9406) og dele til konstruktioner (fx broer og brosektioner, sluseporte, tårne, gittermaster, tage og tagkonstruktioner, døre, vinduer og rammer dertil samt dørtærskler, skodder, rækværker, søjler og piller), af jern og stål; plader, stænger, profiler, rør og lign., af jern og stål, forarbejdet til brug i konstruktioner
 • 7309000000 80 (7/0) : Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern og stål, med et rumindhold på over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling
 • 7310000000 80 (4/0) : Tanke, fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern og stål, med et rumindhold på ikke over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling
 • 7311000000 80 (9/0) : Beholdere til komprimerede eller flydende gasser, af jern og stål
 • 7312000000 80 (2/0) : Snoet tråd, kabler, tovværk, flettede bånd, stropper og lignende varer, af jern og stål (undtagen isoleret tråd til elektrisk brug)
 • 7313000000 80: Pigtråd af jern og stål; snoede bånd og snoet fladtråd, med eller uden pigge, samt løstsnoet dobbelttråd, af den art der anvendes til indhegning, af jern og stål
 • 7314000000 80 (13/0) : Tråddug (herunder endeløse bånd), trådnet og trådgitter, af jern- og ståltråd; strækmetal, af jern og stål
 • 7315000000 80 (10/0) : Kæder og dele dertil, af jern og stål
 • 7316000000 80 (0/1) : Ankre, dræg og dele dertil, af jern og stål
 • 7317000000 80 (4/0) : Spiger, søm, stifter, tegnestifter, bølgesøm, hæfteklammer (bortset fra varer henhørende under pos. 8305) og lignende varer, af jern og stål, også med hoved af andet materiale, undtagen varer med hoved af kobber
 • 7318000000 80 (14/0) : Skruer, bolte, møtrikker, svelleskruer, skruekroge, øjeskruer, nitter, splitter, kiler samt underlagsskiver (herunder fjedrende) og lignende varer, af jern og stål
 • 7319000000 80 (2/0) : Synåle, strikkepinde, trækkenåle, prene, hæklenåle, broderenåle og lignende varer til anvendelse i hånden, af jern og stål; sikkerhedsnåle, knappenåle og lignende nåle af jern og stål, ikke andetsteds tariferet
 • 7320000000 80 (3/0) : Fjedre og blade til fjedre, af jern og stål
 • 7321000000 80 (9/0) : Komfurer, kogeapparater, bageovne, kaminer (herunder sådanne, der tillige kan anvendes til centralopvarmning), grillapparater, fyrfade, gasapparater, varmeplader med brænder og lignende ikke-elektrisk udstyr til husholdningsbrug, samt dele dertil, af jern og stål
 • 7322000000 80 (4/0) : Radiatorer til centralopvarmning, ikke elektrisk opvarmede, samt dele dertil, af jern og stål; varmluftgeneratorer og varmluftfordelere (herunder apparater, der også kan fordele frisk eller konditioneret luft), ikke elektrisk opvarmede, med motordreven ventilator eller blæser, samt dele dertil, af jern og stål
 • 7323000000 80 (7/0) : Bord-, køkken- og andre husholdningsartikler og dele dertil, af jern og stål; jern- og ståluld; gryderensere, svampe, handsker og lignende varer til rensning eller polering, af jern og stål
 • 7324000000 80 (5/0) : Sanitetsartikler samt dele dertil, af jern og stål
 • 7325000000 80 (4/0) : Andre støbte varer, af jern og stål
 • 7326000000 80 (5/0) : Andre varer af jern og stål