ο-Ακετυλοσαλικυλικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του.

  • - - - 2918220010 80: ο-Ακετυλοσαλικυλικό οξύ (CAS RN 50-78-2)
  • - - - 2918220090 80: Άλλα