Που περιέχουν νιτρικά και φωσφορικά άλατα.

  • - - - 3105510010 80: Στερεά λιπάσματα με περιεκτικότητα σε νιτρικό αμμώνιο που υπερβαίνει το 80% κατά βάρος, και περιεκτικότητα σε φώσφορο που εκφράζεται ως P@2O@5 μικρότερη από 3% κατά βάρος
  • - - - 3105510020 80: Στερεά λιπάσματα με περιεκτικότητα σε νιτρικό αμμώνιο που υπερβαίνει το 80% κατά βάρος,και περιεκτικότητα σε φώσφορο που εκφράζεται ως P@2O@5 3% κατά βάρος ή μεγαλύτερη αλλά μικρότερη από 6% κατά βάρος
  • - - - 3105510030 80: Στερεά λιπάσματα με περιεκτικότητα σε νιτρικό αμμώνιο που υπερβαίνει το 80% κατά βάρος,και περιεκτικότητα σε φώσφορο που εκφράζεται ως P@2O@5 6% κατά βάρος ή μεγαλύτερη αλλά μικρότερη από 9% κατά βάρος
  • - - - 3105510040 80: Στερεά λιπάσματα με περιεκτικότητα σε νιτρικό αμμώνιο που υπερβαίνει το 80% κατά βάρος, και περιεκτικότητα σε φώσφορο που εκφράζεται ως P@2O@5 9% κατά βάρος ή μεγαλύτερη αλλά μικρότερη από 10,40% κατά βάρος
  • - - - 3105510090 80: Άλλα