Παλμιτικό οξύ, στεατικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες τους.

Čeština 1 Deutsch 5 English 5 Français 4 Polski 1

  • - - 2915704000 80: Παλμιτικό οξύ και τα άλατα και οι εστέρες του
  • - - 2915705000 80: Στεατικό οξύ και τα άλατα και οι εστέρες του