Άλλα / Ισότοπα άλλα από εκείνα της κλάσης 2844. Ανόργανες ή οργανικές ενώσεις τους, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης.

  • - - - 2845909010 80: Hλιο-3 (CAS RN 14762-55-1)
  • - - - 2845909020 80: Νερό εμπλουτισμένο σε βαθμό 95 % τουλάχιστον με οξυγόνο-18 (CAS RN 14314-42-2)
  • - - - 2845909030 80: ($1$3C)Mονοξείδιο του ανθρακα (CAS RN 1641-69-6)
  • - - - 2845909040 80: βορίδιο του σιδηρoυ, εμπλουτισμένος με βόριο-10 σε αναλογία άνω του 95 % κατά βάρος (CAS RN 200513-39-9)
  • - - - 2845909090 80: Άλλα