Άλλα / Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται τα αλεύρια, οι σκόνες και τα συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) μαλακόστρακων, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων.

  • - - - - 0306399020 80: Peurullus spp.
  • - - - - 0306399090 80: Άλλα