Άλλα / Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος μετάξι ή απορρίμματα από μετάξι, άλλα από τα κατάλοιπα απορριμμάτων από μετάξι.

Français 1

  • - - - - 5007201910 80: Υφασμένα σε χειροκίνητους αργαλειούς
  • - - - - 5007201990 80: Άλλα