Άλλα / Βοοειδή ζωντανά / ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ.

  • - - - - - - 0102294910 80: Νεαρά αρσενικά βοοειδή που προορίζονται για πάχυνση
  • - - - - - - 0102294920 80: Δαμαλίδες και αγελάδες των ακόλουθων ορεσιβίων φυλών: φαιά, καστανή, κίτρινη και με στίγματα του Pinzgau
  • - - - - - - 0102294930 80: Δαμαλίδες και αγελάδες των φυλών του Schwyz και του Fribourg
  • - - - - - - 0102294940 80: Δαμαλίδες και αγελάδες της φυλής με στίγματα του Simmental
  • - - - - - - 0102294950 80: Ταύροι της φυλής με στίγματα του Simmental και των φυλών Schwyz και Fribourg
  • - - - - - - 0102294990 80: Άλλες