Άλλα / Παλμογράφοι, αναλυτές φάσματος και άλλα όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή τον έλεγχο των ηλεκτρικών μεγεθών. Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή ανίχνευση των ακτινοβολιών άλφα, βήτα, γάμα, X, κοσμικών ή άλλων ακτινοβολιών ιονισμού.

  • - - - - 9030899010 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - - 9030899090 80: Άλλα