Άλλα / Ψάρια αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Ψάρια καπνιστά, έστω και ψημένα πριν ή κατά τη διάρκεια του καπνίσματος. Αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) ψαριών, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων.

Deutsch 1

 • - - - - 0305698020 80: Ψάρια του είδους Clupea ilisha, σε άρμη
 • - - - - 0305698025 80: snoek (barracouta) (Thyrsites atun)
 • - - - - 0305698030 80: Τόνοι κόκκινοι Ατλαντικού (Thunnus thynnus)
 • - - - - 0305698040 80: Τόνοι κόκκινοι μεγαλόφθαλμοι (Thunnus obesus)
 • - - - - 0305698050 80: Ξιφίας (Xiphias gladius)
 • - - - - 0305698061 80: Πέστροφες (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache και Oncorhynchus chrysogaster)
 • - - - - 0305698064 80: Τσιπούρες (Sparus aurata)
 • - - - - 0305698065 80: Σπαρίδες θάλασσας των ειδών Dentex dentex και Pagellus spp.
 • - - - - 0305698067 80: Λαβράκι (Dicentrarchus labrax)
 • - - - - 0305698070 80: Γλωσσοειδή μαύρα (Reinhardtius hippoglossoides) και Γλωσσoειδή Ειρηνικού (Hippoglossus stenolepis)
 • - - - - 0305698090 80: Άλλα