Άλλα / Μέρη υποδημάτων (στα οποία περιλαμβάνονται τα πάνω τμήματα έστω και προσαρμοσμένα σε πέλματα άλλα από τα εξωτερικά πέλματα). Εσωτερικά κινητά πέλματα, υποφτέρνια και παρόμοια κινητά είδη. Γκέτες, περιβλήματα της κνήμης κάθε είδους και παρόμοια είδη και τα μέρη τους.

Čeština 11 Deutsch 13 Nederlands 1 Slovenščina 1

  • - - - 6406909010 80: Γκέτες, περιβλήματα της κνήμης κάθε είδους και παρόμοια είδη και μέρη αυτών
  • - - - 6406909020 10: Άλλα
  • - - - - 6406909020 80: Χειροποίητα
  • - - - - 6406909090 80: Άλλα