Άλλα / Αστακοί / Μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, παρασκευασμένα ή διατηρημένα.

  • - - - 1605309010 80: Κατεψυγμένος αστακός (Homarus americanus), τεμαχισμένος, μαγειρεμένος
  • - - - 1605309020 80: Σάρκες κατεψυγμένων αστακών (Homarus americanus), μαγειρεμένες
  • - - - 1605309030 80: Έτοιμα γεύματα από σάρκες αστακών (Homarus americanus), περιλαμβανομένων των έτοιμων προς κατανάλωση γευμάτων
  • - - - 1605309090 80: Άλλοι