Άλλα / Άλλοι / Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών.

  • - - - - - - 2009799810 10: Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα
  • - - - - - - - 2009799810 80: Σε σκόνη
  • - - - - - - - 2009799820 80: Άλλα
  • - - - - - - 2009799870 10: Άλλα
  • - - - - - - - 2009799870 80: Σε σκόνη
  • - - - - - - - 2009799890 80: Άλλα