Άλλα / Μικρόφωνα και τα υποστηρίγματά τους. Μεγάφωνα, έστω και προσαρμοσμένα σε πλαίσια. Ακουστικά κεφαλής και αυτιών, έστω και συνδυασμένα με μικρόφωνο, και σύνολα ή συνδυασμοί που αποτελούνται από ένα μικρόφωνο και ένα ή περισσότερα μεγάφωνα. Ηλεκτρικοί ενισχυτές ακουστικής συχνότητας. Ηλεκτρικές συσκευές για την ενίσχυση του ήχου.

Čeština 1 Deutsch 16 Français 1 Nederlands 3 Română 2

  • - - - - 8518299510 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - - 8518299530 10: Άλλα
  • - - - - - 8518299530 80: Μεγάφωνα: - με σύνθετη αντίσταση τουλάχιστον 3 Ohm, όχι όμως άνω των 16 Ohm, - ονομαστική ισχύ τουλάχιστον 2 W, όχι όμως άνω των 20 W, - με ή χωρίς πλαστικό βραχίονα στήριξης και - με ή χωρίς ηλεκτρικό καλώδιο εφοδιασμένο με συνδετήρες, του είδους που χρησιμοποιείται στην κατασκευή τηλεοπτικών συσκευών και οθονών ελέγχου βίντεο, καθώς και συστημάτων οικιακής ψυχαγωγίας
  • - - - - - 8518299540 80: Μεγάφωνο - με σύνθετη αντίσταση 1,5 Ohm και άνω, το πολύ όμως  10 Ohm, - με διάμετρο 25 mm και άνω, το πολύ όμως 80 mm, - με ζώνη συχνοτήτων από 150 Hz έως 20 KHz, - με ονομαστική ισχύ 5 W και άνω, το πολύ όμως 40 W, και - έστω και με ηλεκτρικό καλώδιο με ρευματοδότη, - έστω και με υποστήριγμα για χρήση στην κατασκευή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87
  • - - - - - 8518299599 80: Άλλα