Άλλα / Άλατα και υδροξείδια του τεταρτοταγούς αμμωνίου. Λεκιθίνες και άλλα φωσφοροαμινολιπίδια, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης.

Čeština 1 Deutsch 6 Polski 1 Svenska 1

  • - - 2923900010 80: Υδροξείδιο του τετραμεθυλαμμωνίου, σε μορφή υδατικού διαλύματος με κατά βάρος περιεκτικότητα 25% (± 0,5%) σε υδροξείδιο του τεραμεθυλαμμωνίου
  • - - 2923900020 80: Όξινο φθαλικό τετραμεθυλαμμώνιο (CAS RN 79723-02-7)
  • - - 2923900025 80: Μoλυβδαινικό τετράκις(διμεθυλοδιδεκατετρυλαμμώνιo), (CAS RN 117342-25-3)
  • - - 2923900055 80: Βρωμιούχο τετραβουτυλαμμώνιο (CAS RN 1643-19-2)
  • - - 2923900070 80: Υδροξείδιο του τετραπροπυλαμμώνιου, με μορφή υδατικού διαλύματος που περιέχει: - 40 % (± 2 %) κατά βάρος υδροξείδιο του τετραπροπυλαμμώνιου, - 0,3 % κατά βάρος ή λιγότερο ανθρακικά, - 0,1 % κατά βάρος ή λιγότερο τριπροπυλαμίνη, - 500 mg/kg ή λιγότερο βρωμίδιο και - 25 mg/kg ή λιγότερο κάλιο και νάτριο στο σύνολό τους
  • - - 2923900075 80: Υδροξείδιο του τετρααιθυλαμμωνίου, σε μορφή υδατικού διαλύματος που περιέχει:  - υδροξείδιο του τετρααιθυλαμμωνίου σε αναλογία 35 % (± 0,5 %) κατά βάρος, - ιόντα χλωρίου σε μέγιστη αναλογία 1 000 mg/kg, - σίδηρο σε μέγιστη αναλογία 2 mg/kg και - κάλιο σε μέγιστη αναλογία 10 mg/kg
  • - - 2923900080 80: Χλωρίδιο του διαλλυλοδιμεθυλαμμωνίου, υπό μορφή υδατικού διαλύματος που περιέχει, κατά βάρος, 63 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 67 % χλωρίδιο του διαλλυλοδιμεθυλαμμωνίου, (CAS RN 7398-69-8)
  • - - 2923900085 80: Χλωριδιο του ν,ν,ν-τριμεθυλανιλινιου (CAS RN 138-24-9)
  • - - 2923900090 80: Άλλα