Άλλα / Ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά της βλάστησης και ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών.

Čeština 2

  • - - - - - 3808932740 80: Παρασκεύασμα που αποτελείται από εναιώρημα τεπραλοξυδίμης/tepraloxydim (ISO), με μέγιστη κατά βάρος περιεκτικότητα: - 30 % και άνω σε τεπραλοξυδίμη/tepraloxydim (ISO), - 70 % σε κλάσμα πετρελαίου αποτελούμενο από αρωματικούς υδρογονάνθρακες
  • - - - - - 3808932790 80: Άλλες