Άλλα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη.

 • - - - 0207541000 10: Τεμάχια
 • - - - - 0207541000 80: Χωρίς κόκαλα
 • - - - - 0207542100 10: Με κόκαλα
 • - - - - - 0207542100 80: Μισά ή τέταρτα
 • - - - - - 0207543100 80: Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα
 • - - - - - 0207544100 80: Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές, άκρα από φτερούγες
 • - - - - - 0207545100 80: Στήθη και τεμάχια από στήθη
 • - - - - - 0207546100 80: Μηροί και τεμάχια μηρών
 • - - - - - 0207547100 80: "Μέρη με την ονομασία paletots χήνας"
 • - - - - - 0207548100 80: Άλλα
 • - - - 0207549100 10: Παραπροϊόντα σφαγίων
 • - - - - 0207549100 80: Συκώτια άλλα από τα συκώτια "φουά-γκρα"
 • - - - - 0207549900 80: Άλλα