Άλλα / Από άλλες υφαντικές ύλες.

Deutsch 7

  • - - - 5801909010 80: Από μετάξι, από υφάσματα από κατάλοιπα απορριμμάτων ή άλλα απορρίμματα από μετάξι
  • - - - 5801909020 80: Υφάσματα από ραμί
  • - - - 5801909090 80: Άλλα