Άλλα / Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες.

  • - - - 7207191200 10: Με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική
  • - - - - 7207191200 80: Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση
  • - - - - 7207191900 80: Σφυρηλατημένα
  • - - - 7207198000 80 (2/0) : Άλλα