Άλλα / Ίνες από γυαλί (στις οποίες περιλαμβάνεται και ο υαλοβάμβακας) και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές (π.χ. νήματα, υφάσματα).

Deutsch 4 Français 2 Polski 1 Slovenčina 3

  • - - - 7019390020 80: Πλάκες(panneaux) και παρόμοια προϊόντα με ασθενή υδρόφιλη ικανότητα, που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - 7019390050 80: Μη υφασμένο προϊόν από μη υφάνσιμες υαλοΐνες για την κατασκευή φίλτρων αέρα ή καταλυτών
  • - - - 7019390090 80 (0/1) : Άλλα