Άλλα πηνία αντίδρασης και αυτεπαγωγής.

Deutsch 2 Français 1

  • - - 8504502000 80: Του τύπου που χρησιμοποιείται με συσκευές τηλεπικοινωνιών, και για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στις αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών και στις σχετικές μονάδες τους
  • - - 8504509500 80 (7/0) : Άλλα