Άλλα / Λιπαρά οξέα μονοκαρβοξυλικά βιομηχανικά. Όξινα λάδια από εξευγενισμό (ραφινάρισμα). Λιπαρές βιομηχανικές αλκοόλες.

Deutsch 5 English 1 Français 2 Italiano 1 Nederlands 1

  • - - - - 3823199020 10: Λιπαρά οξέα φοινικελαίου από εξευγενισμό (ραφινάρισμα), για χρήση στην παραγωγή
  • - - - - - 3823199020 80: βιομηχανικών μονοκαρβοξυλικών λιπαρών οξέων της κλάσης 3823, στεατικού οξέος της κλάσης 3823, στεατικού οξέος της κλάσης 2915, παλμιτικού οξέος της κλάσης 2915
  • - - - - - 3823199030 80: παρασκευασμάτωνζωοτροφώντηςκλάσης 2309
  • - - - - 3823199080 10: Άλλες
  • - - - - - 3823199080 80: Του τύπου που χρησιμοποιείται για την διατροφή των ζώων
  • - - - - - 3823199089 80: Άλλες