Άλλα / Προϊόντα και είδη υφαντουργικά για τεχνικές χρήσεις, που αναφέρονται στη σημείωση 7 του κεφαλαίου αυτού.

Čeština 2 Deutsch 25

  • - - 5911901000 80: Από πίλημα
  • - - 5911909100 10: Άλλα
  • - - - 5911909100 80: Αυτοκόλλητοι κυκλικοί στιλβωτικοί σπόγγοι του είδους που χρησιμοποιείται για την κατασκευή ημιαγωγών δίσκων (wafers)
  • - - - 5911909900 80 (3/0) : Άλλα