Άλλα / Ψάρια νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304.

  • - - - - - 0302899030 80: Κοκκινόψαρα (Lutjanus purpureus), που προορίζονται για μεταποίηση
  • - - - - - 0302899040 80: Ψάρια του είδους Kathetostoma giganteum
  • - - - - - 0302899080 80: Γόπα (Boops boops)
  • - - - - - 0302899090 80: Άλλα