Άλλα είδη με καθορισμένη μορφή, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση.

  • - - 7216501000 80: Με εγκάρσια τομή που μπορεί να είναι εγγεγραμμένη σε ένα τετράγωνο του οποίου η πλευρά δεν υπερβαίνει τα 80 mm
  • - - 7216509100 10: Άλλα
  • - - - 7216509100 80: Πλατέα είδη με εξογκώματα
  • - - - 7216509900 80: Άλλα