Άλλα / Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και τα μέρη τους. Σπόγγοι, σύρμα τριψίματος κουζινικών, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις.

  • - - - 7418109010 80: Χειροποίητα
  • - - - 7418109090 80: Άλλα