Κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα αυτών.

  • - - 2101301100 10: Κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ
  • - - - 2101301100 80: Κιχώριο φρυγμένο
  • - - - 2101301900 80: Άλλα
  • - - 2101309100 10: Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα φρυγμένου κιχωρίου και άλλων φρυγμένων υποκατάστατων του καφέ
  • - - - 2101309100 80: Φρυγμένου κιχωρίου
  • - - - 2101309900 80: Άλλα