Δισκοειδή ελατήρια / Άλλα / Ελατήρια και ελάσματα ελατηρίων, από σίδηρο ή χάλυβα.

Deutsch 1 Español 1 Polski 2

  • - - - 7320903010 80: Που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - 7320903090 80: Άλλα