Άλλα εναλλασσόμενα εργαλεία / Εργαλεία εναλλασσόμενα για εργαλεία του χεριού, μηχανικά ή μη ή για μηχανές-εργαλεία (π.χ. για κοίλανση, αποτύπωση, σφράγιση, κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών σπειρωμάτων, διάτρηση, εσωτερική εξομάλυνση, άνοιγμα και διεύρυνση οπών, τόρνευση, βίδωμα), στα οποία περιλαμβάνονται και οι συρματωτήρες (φιλιέρες) για τον εφελκυσμό ή τη διέλαση (πέρασμα από συρματωτήρα με θερμοπίεση) των μετάλλων, καθώς και τα εργαλεία διάτρησης ή γεώτρησης.

Deutsch 2 Slovenčina 1

 • - - 8207901000 80: Με εργαζόμενο μέρος από διαμάντι ή συσσωματωμένες σκόνες διαμαντιού
 • - - 8207903000 10: Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες
 • - - - 8207903000 80: Λεπίδες κατσαβιδιών
 • - - - 8207905000 80: Εργαλεία κοπής γραναζιών
 • - - - 8207907100 10: Άλλα, με εργαζόμενο μέρος
 • - - - - 8207907100 20: Από κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις
 • - - - - - 8207907100 80: Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων
 • - - - - - 8207907800 80: Άλλα
 • - - - - 8207909100 10 (0/1) : Από άλλες ύλες
 • - - - - - 8207909100 80: Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων
 • - - - - - 8207909900 80: Άλλα