Κλινοσκεπάσματα (άλλα από τα κλινοσκεπάσματα που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό) από συνθετικές ίνες.

Deutsch 1

  • - - 6301401000 80: Πλεκτά
  • - - 6301409000 80 (4/0) : Άλλα