Άλλα / Θειικά. Στυπτηρίες. Υπεροξοθειικά (υπερθειικά).

Deutsch 1 Hrvatski 1 Polski 1

  • - - - - 2833298020 80: μαγγάνιο θειικό μονουδρικό (CAS RN 10034-96-5)
  • - - - - 2833298030 80: Θειικό ζιρκόνιο (CAS RN 14644-61-2)
  • - - - - 2833298040 80: Θειικό καίσιο (CAS RN 10294-54-9) σε στερεά μορφή ή σε υδατικό διάλυμα κατά βάρος περιεκτικότητας σε θειικό καίσιο άνω του 48 % αλλά όχι ανώτερης του 52 %
  • - - - - 2833298080 80: Άλλα