Άλλα / Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματά τους, θερμικά επεξεργασμένα (βρασμένα ή ψημένα), οξειδωμένα, αφυδατωμένα, θειωμένα, εμφυσημένα, πολυμερισμένα με απλή θέρμανση ή αλλιώς χημικώς τροποποιημένα, με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 1516. Μείγματα ή παρασκευάσματα μη βρώσιμα από λίπη ή λάδια ζωικά ή φυτικά ή από τα κλάσματα διαφόρων λιπών ή λαδιών του κεφαλαίου αυτού που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού.

Deutsch 6 Nederlands 2

  • - - - - 1518009921 10: μείγματος με περιεκτικότητα κατά βάρος πάνω από 20 % μονοαλκυλεστέρων λιπαρών οξέων ή/και παραφινικών πετρελαίων από σύνθεση ή/και υδρογονοκατεργασία, μη ορυκτής προέλευσης
  • - - - - - 1518009921 80: Που αποστέλλονται από τον Καναδά
  • - - - - - 1518009929 80: Άλλα
  • - - - - 1518009930 80: Μείγματα με περιεκτικότητα κατά βάρος το πολύ 20 % σε μονοαλκυλεστέρες λιπαρών οξέων ή/και παραφινικά πετρέλαια από σύνθεση ή/και υδρογονοκατεργασία, μη ορυκτής προέλευσης
  • - - - - 1518009990 80: Άλλα