Άλλα / Σώματα καλοριφέρ για την κεντρική θέρμανση, με θέρμανση μη ηλεκτρική, και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα. Γεννήτριες και διανεμητές θερμού αέρα (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι διανεμητές που μπορούν επίσης να λειτουργήσουν ως διανεμητές δροσερού ή κλιματιζόμενου αέρα), με θέρμανση μη ηλεκτρική, που περιλαμβάνουν ανεμιστήρα ή φυσητήρα με κινητήρα, και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο σίδηρο ή χάλυβα.

Čeština 1 Deutsch 7 Polski 1 Slovenčina 2

  • - - 7322900010 80: Γεννήτριες και διανεμητές θερμού αέρα, με εξαιρέσεις τα μέρη τους, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - 7322900090 80: Άλλα