Άλλα / Σφόνδυλοι και τροχαλίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αυλακωτές τροχαλίες.

Български 2 Čeština 1 Deutsch 36 Français 6 Polski 1 Svenska 4

  • - - - 8483508010 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - 8483508090 80: Άλλα