Άλλα / Όργανα, συσκευές και μηχανήματα μέτρησης ή ελέγχου, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό. Προβολείς πλάγιας όψης (προφίλ).

Deutsch 35 Français 1

  • - - - 9031491000 80: Προβολείς πλάγιας όψης (προφίλ)
  • - - - 9031499000 80: Άλλα