Βερίκοκα; Πορτοκάλια / Άλλα / Καρποί και φρούτα προσωρινά διατηρημένα (π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άλμη, θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή τους), αλλά ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται.

  • - - - 0812902511 10: Πορτοκάλια
  • - - - - 0812902511 80: Λεπτοαλεσμένα
  • - - - - 0812902519 80: Άλλα
  • - - - 0812902590 80: Βερίκοκα