Άλλα / Υδραζίνη και υδροξυλαμίνη και τα ανόργανα άλατά τους. Άλλες ανόργανες βάσεις. Άλλα οξείδια, υδροξείδια και υπεροξείδια μετάλλων.

  • - - - 2825908510 80: Οξείδια και υδροξείδια του κασσιτέρου
  • - - - 2825908590 80: Άλλα