Άλλα / Ψάρια αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Ψάρια καπνιστά, έστω και ψημένα πριν ή κατά τη διάρκεια του καπνίσματος. Αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) ψαριών, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων.

Deutsch 15 English 13 Français 1 Latviešu 1 Português 1

  • - - - - 0305598540 80: Τόνοι κόκκινοι Ατλαντικού (Thunnus thynnus)
  • - - - - 0305598545 80: Τόνοι κόκκινοι μεγαλόφθαλμοι (Thunnus obesus)
  • - - - - 0305598561 80: Πέστροφες (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache και Oncorhynchus chrysogaster)
  • - - - - 0305598564 80: Τσιπούρες (Sparus aurata)
  • - - - - 0305598565 80: Σπαρίδες θάλασσας των ειδών Dentex dentex και Pagellus spp.
  • - - - - 0305598567 80: Λαυράκια (Dicentrarchus labrax)
  • - - - - 0305598570 80: Γλωσσοειδή μαύρα (Reinhardtius hippoglossoides) και Γλωσσοειδή Ειρηνικού (Hippoglossus stenolepis)
  • - - - - 0305598590 80: Άλλα