Άλλα / Συμπήγματα κοβαλτίου και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα της μεταλλουργίας του κοβαλτίου. Κοβάλτιο και τεχνουργήματα από κοβάλτιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα.

Čeština 4 Deutsch 1 English 4 Polski 2

  • - - 8105900010 80: Ράβδοι ή σύρματα από κράμα κοβαλτίου με κατά βάρος περιεκτικότητα: - 35 % (± 2 %) σεκοβάλτιο, - 25 % (± 1 %) σε νικέλιο, - 19 % (± 1 %) σε χρώμιο και - 7 % (± 2 %) σεσίδηρο που τηρούν τις προδιαγραφές υλικού AMS5842, του τύπου που χρησιμοποιείται στην αεροδιαστημική
  • - - 8105900090 80: Άλλα