Άλλα λαχανικά. Μείγματα λαχανικών.

Čeština 1 Deutsch 1 Français 3

  • - - 0712900500 80: Πατάτες, έστω και κομμένες σε τεμάχια ή σε φέτες, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένες
  • - - 0712901100 10: Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata)
  • - - - 0712901100 80: Υβρίδιο που προορίζεται για σπορά
  • - - - 0712901900 80: Άλλο
  • - - 0712903000 80 (0/1) : Ντομάτες
  • - - 0712905000 80: Καρότα
  • - - 0712909000 80 (3/0) : Άλλα