Άλλες / Άλλα λαχανικά / Λαχανικά άβραστα ή βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, κατεψυγμένα.

Deutsch 2

  • - - - - 0710805920 80: Πιπεριές (μη γλυκές) (Capsicum spp.)
  • - - - - 0710805990 80: Άλλες