Άλλα / Κεριά φυτικά (άλλα από τα τριγλυκερίδια), κεριά από μέλισσες ή άλλα έντομα και κεριά σπέρματος κήτους, έστω και εξευγενισμένα ή χρωματισμένα.

  • - - 1521901000 80: Κεριά σπέρματος κήτους, έστω και εξευγενισμένα ή χρωματισμένα
  • - - 1521909100 10: Κεριά από μέλισσες ή άλλα έντομα, έστω και εξευγενισμένα ή χρωματισμένα
  • - - - 1521909100 80: Ακατέργαστα
  • - - - 1521909900 80: Άλλα