Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη και εξαρτήματα.

  • - - 9022902000 80: Μέρη και εξαρτήματα συσκευών ακτίνων X
  • - - 9022908000 80: Άλλα