Άλλα / Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις συσκευές των κλάσεων 8535, 8536 ή 8537.

Čeština 3 Deutsch 13

  • - - 8538901100 10: Για δοκιμαστικά δίσκων (wafers) ημιαγωγών της διάκρισης 8536 90 20
  • - - - 8538901100 80: Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις
  • - - - 8538901900 80: Άλλες
  • - - 8538909100 10: Άλλες
  • - - - 8538909100 80 (4/0) : Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις
  • - - - 8538909900 80 (9/0) : Άλλα