Άλλα / Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και φρούτων, που λαμβάνονται με βράσιμο, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών.

Dansk 7 Deutsch 47 Français 36 Italiano 2 Nederlands 8 Slovenčina 2 Slovenščina 4 Svenska 2

* Τα προϊόντα που αποστέλλονται από την Ιαπωνία πρέπει να συνοδεύονται από Kοινό έγγραφο εισόδου (ΚΕΕ) ή ενός κοινού κτηνιατρικού εγγράφου εισόδου (ΚΚΕΕ) σύμφωνα με τον Κανονισμό Εφαρμογής της Επιτροπής (ΕΕ) 2016/6 (ΕΕ L 3).

 • - - - - - - 2007993901 10: πάστα σύκου
 • - - - - - - - 2007993901 80: Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζάχαρα κατώτερης του 70 %
 • - - - - - - - 2007993902 80: Άλλα
 • - - - - - - 2007993903 10: πάστα φιστίκι
 • - - - - - - - 2007993903 80: Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζάχαρα κατώτερης του 70 %
 • - - - - - - - 2007993904 80: Άλλα
 • - - - - - - 2007993905 10: πάστα φουντουκιού
 • - - - - - - - 2007993905 80: Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζάχαρα κατώτερης του 70 %
 • - - - - - - - 2007993906 80: Άλλα
 • - - - - - - 2007993916 10: Άλλα
 • - - - - - - - 2007993916 20: πολτοί καρπών και φρούτων, που λαμβάνονται διά κοσκινίσματος και κατόπιν υποβάλλονται σε βράσιμο εν κενώ, των οποίων τα χημικά χαρακτηριστικά και η γεύση δεν έχουν τροποποιηθεί από τη θερμική μέθοδο
 • - - - - - - - - 2007993916 30: Αχλάδια
 • - - - - - - - - - 2007993916 40: Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg
 • - - - - - - - - - - 2007993916 80: Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζάχαρα κατώτερης του 70 %
 • - - - - - - - - - - 2007993917 80: Άλλα
 • - - - - - - - - - 2007993918 10: Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg
 • - - - - - - - - - - 2007993918 80: Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζάχαρα κατώτερης του 70 %
 • - - - - - - - - - - 2007993919 80: Άλλα
 • - - - - - - - - 2007993922 10: Βερίκοκα
 • - - - - - - - - - 2007993922 20: Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg
 • - - - - - - - - - - 2007993922 80: Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζάχαρα κατώτερης του 70 %
 • - - - - - - - - - - 2007993924 80: Άλλα
 • - - - - - - - - - 2007993926 10: Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg
 • - - - - - - - - - - 2007993926 80: Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζάχαρα κατώτερης του 70 %
 • - - - - - - - - - - 2007993927 80: Άλλα
 • - - - - - - - - 2007993929 10: Ροδάκινα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα brugnons και nectarines
 • - - - - - - - - - 2007993929 20: Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg
 • - - - - - - - - - - 2007993929 80: Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζάχαρα κατώτερης του 70 %
 • - - - - - - - - - - 2007993930 80: Άλλα
 • - - - - - - - - - 2007993932 10: Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg
 • - - - - - - - - - - 2007993932 80: Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζάχαρα κατώτερης του 70 %
 • - - - - - - - - - - 2007993934 80: Άλλα
 • - - - - - - - - 2007993935 10: Μείγματα
 • - - - - - - - - - 2007993935 20: Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg
 • - - - - - - - - - - 2007993935 30: Τροπικών φρούτων (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων περιεκτικότητας κατά βάρος σε τροπικά φρούτα και τροπικούς καρπούς 50 % ή περισσότερο)
 • - - - - - - - - - - - 2007993935 80: Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζάχαρα κατώτερης του 70 %
 • - - - - - - - - - - - 2007993937 80: Άλλα
 • - - - - - - - - - - 2007993939 10: Άλλα
 • - - - - - - - - - - - 2007993939 80: Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζάχαρα κατώτερης του 70 %
 • - - - - - - - - - - - 2007993940 80: Άλλα
 • - - - - - - - - - 2007993943 10: Άλλα
 • - - - - - - - - - - 2007993943 20: Μείγματα στα οποία κανένας από τους καρπούς και τα φρούτα που τα αποτελούν δεν υπερβαίνει το 50 % κατά βάρος του συνόλου των καρπών και φρούτων
 • - - - - - - - - - - - 2007993943 30: Τροπικών φρούτων (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων περιεκτικότητας κατά βάρος σε τροπικά φρούτα και τροπικούς καρπούς 50 % ή περισσότερο)
 • - - - - - - - - - - - - 2007993943 80: Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζάχαρα κατώτερης του 70 %
 • - - - - - - - - - - - - 2007993944 80: Άλλα
 • - - - - - - - - - - - 2007993946 10: Άλλα
 • - - - - - - - - - - - - 2007993946 80: Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζάχαρα κατώτερης του 70 %
 • - - - - - - - - - - - - 2007993947 80: Άλλα
 • - - - - - - - - - - 2007993951 10: Άλλα
 • - - - - - - - - - - - 2007993951 20: Τροπικών φρούτων (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων περιεκτικότητας κατά βάρος σε τροπικά φρούτα και τροπικούς καρπούς 50 % ή περισσότερο)
 • - - - - - - - - - - - - 2007993951 80: Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζάχαρα κατώτερης του 70 %
 • - - - - - - - - - - - - 2007993952 80: Άλλα
 • - - - - - - - - - - - 2007993954 10: Άλλα
 • - - - - - - - - - - - - 2007993954 80: Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζάχαρα κατώτερης του 70 %
 • - - - - - - - - - - - - 2007993956 80: Άλλα
 • - - - - - - - - 2007993970 10: Άλλα
 • - - - - - - - - - 2007993970 80: Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζάχαρα κατώτερης του 70 %
 • - - - - - - - - - 2007993975 80: Άλλα
 • - - - - - - - 2007993980 10: Άλλα
 • - - - - - - - - 2007993980 80: Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζάχαρα κατώτερης του 70 %
 • - - - - - - - - 2007993985 80: Άλλα