Άλλα / Είδη με καθορισμένη μορφή.

Deutsch 15

  • - - - 7222409010 80: Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο
  • - - - 7222409090 80: Άλλα