Άλλα παράγωγα υπεραλογονωμένα μόνο με φθόριο και χλώριο.

  • - - - 2903776000 80 (2/0) : Τριχλωροφθορομεθάνιο, διχλωροδιφθορομεθάνιο, τριχλωροτριφθοροαιθάνια, διχλωροτετραφθοροαιθάνια και χλωροπενταφθοροαιθάνιο
  • - - - 2903779000 80 (12/0) : Άλλα