Άλλα / Νήματα μονόινα συνθετικά 67 decitex ή περισσότερο και των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής δεν υπερβαίνει το 1 mm. Λουρίδες και παρόμοιες μορφές (π.χ. τεχνητό άχυρο), από συνθετικές υφαντικές ύλες, των οποίων το ορατό πλάτος δεν υπερβαίνει τα 5 mm.

Deutsch 12 English 1 Latviešu 1

  • - - - 5404190020 80: Νήματα μονόϊνα εκ πολυ(1,4-διοξανόνης)
  • - - - 5404190050 80: Νήματα μονόινα από πολυεστέρες ή πολυ(τερεφθαλικό βουτυλένιο), με διάσταση της εγκάρσιας τομής 0,5mm ήπερισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 mm, τα οποία προορίζονται για την κατασκευή κλείστρων
  • - - - 5404190090 80: Άλλα